API za Validaciju BIC / SWIFT Koda

Kako integrirati API BIC Validaciju u vaš softver

1. Što je API BIC Validacija?

Prilikom obrade bankovnih prijenosa i poslovanja s IBAN-om, pružanje ispravnog SWIFT / BIC koda je od vitalnog značaja za provođenje uspješnih isplata.
Naša tvrtka je licencirala Službeni BIC Direktorij S.W.I.F.T SCRL kako bi vam osigurala moćan i jednostavan način potvrđivanja BIC-a automatski. Ova vam usluga omogućuje integriranje pretraživanja BIC koda u vaš softver za unutarnje svrhe.

API za BIC provjeru sadrži SWIFTRef podatake. BIC podaci se koriste uz dopuštenje SWIFT SCRL-a. Prava na baze podataka su zadržana2019

2. Značajke

Ključne značajke API BIC provjere:

  • Preuzmite podatke o banci na temelju BIC-a..
  • Pretražite BIC direktorij za nazive banaka i države u kojima se nalaze.
  • SPretražite BIC direktorij za prošle zapise.
  • Koristite kompletni i pojednostavljeni odgovor API-ja za jednostavnu integraciju.


3. Upotreba API-a

API za provjeru BIC-a temelji se na REST-u i podržava jednostavne HTTP GET ili POST zahtjeve.

Prihvaćeni parametri navedeni su u donjoj tablici:

Naziv Dužina Tip Opis
bic 11 Niz BIC / SWIFT kod za pretraživanje. Može biti 8 ili 11 znakova
naziv banke 256 Niz Dio imena banke za pretraživanje u BIC sustavu.
Zemlja 2 Niz Šifra zemlje sa dva slova. Potrebna je kada pretražujete po nazivu banke.
api_ključ 128 Niz Vaš osobni API ključ.
format 4 String Obavezno navesti format vraćenih podataka. Trenutno podržane vrijednosti: json,xml
limit Integer Neobavezno: može se upotrijebiti za ograničavanje broja rezultata prilikom pretraživanja prema nazivu banke.
hist integer Neobavezno: može se koristiti za prikaz prošlih zapisa iz baze podataka za bankovno i BIC pretraživanje.
Na Vašem Online Portalu možete pronaći vaš API ključ i Zahtjev za Endpoint URL, koji se koristi za osiguranje zahtjeva za pretraživanje.


4. API XML Stuktura Odgovora

Možete preuzeti XSD Schemu API odgovora.
Detaljni opis vraćenih područja može se vidjeti u donjoj tablici:

Naziv područja Tip Dužina Uvijek prisutno Opis
OZNAKA IZMJENE Abecedni 1 Da U delta datotekama:
• A (dodatak)
• M (izmjena)
• D (brisanje) U punim datotekama U punim datotekama:
• A (dodatak)
IZMJENA PODRUČJA Numerički 186 Ne Zapisi područja (ili TAG) koji su se izmijenili ili kao rezultat modifikacije ili zbog novog DOGAĐAJA.
Jedan ili više stupaca označeni su kao niz brojeva, a svaki broj predstavlja stupac koji je promijenjen iz prethodne zapisne instance ili prethodnog DOGAĐAJA.
Primjer "6,7,8,9"
To znači da su se promijenili tip događaja, DATUM DOGAĐAJA, BIC8 i BIC PODRUŽNICA.
Sljedeća PODRUČJA su isključena od zapisivanja u IZMIJENJENOM PODRUČJU:
• KLJUČ ZAPISA
• IZMIJENJENO PORDUČJE
• OZNAKA IZMJENE
RECORD KEY Alfanumerički 12 DA Jedinstveni ključ zapisa u datoteci
Svaki zapis predstavlja događaj u životnom ciklusu BIC-a.
Nakon dodjeljivanja, KLJUČ ZAPISA se nikada ne mijenja.
KLJUČ PRETHODNOG ZAPISA Alfanumerički 12 Ne The RECORD KEY of the previously linked EVENT
Svi događaji su povezani i mogu se pronaći pomoću ovih informacija.
SLJEDEĆI KLJUČ ZAPISA Alfanumerički 12 Ne KLJUČ ZAPISA za sljedeći povezani događaj
Svi događaji su povezani i mogu se pronaći pomoću ovih informacija
TIP DOGAĐAJA Abecedni 32 Da DOGAĐAJ ili izmijenjeni opis povezan s BIC-om koji se dogodio u prošlosti, sadašnjosti, ili će se dogoditi u budućnosti.
Tipovi Događaja:
• BIC IZDAN
• BIC ISTEKAO
• BIC AKTIVIRAN NA FIN
• BIC AKTIVIRAN NA FA
• BIC AKTIVIRAN NA IA
• BIC DEAKTIVIRAN NA FIN
• BIC DEAKTIVIRAN NA FA
• BIC DEAKTIVIRAN NA IA
• BIC DEAKTIVIRAN
• BIC OTKAZAN
• BIC REAKTIVIRAN
• BIC OBJAVLJEN
• BIC LEGALNO IME IZMIJENJENO
• BIC IME INSTITUCIJE IZMIJENJENO
• BIC ADRESA IZMIJENJENA
• FIN KOD USLUGA IZMIJENJENA
Posljednji datum ažuriranja je posljednji redak BIC sekvence (tj. Najnoviji unos).
Kada se dodaje novi DOGAĐAJ, stupci OZNAKA IZMJENE I IZMIJENJENO
PODRUČJE će biti ažurirani u neposrednom prethodno povezanom DOGAĐAJU.
DATUM DOGAĐAJA Alfanumerički 8 Da Datum DOGAĐAJA
BIC8 Alfanumerički 8 Da BIC (institucija, zemlja, i stranački sufiks) gdje je:
• Stranački prefiks (4 znaka)
• Šifra zemlje(2 znaka)
• Stranački sufiks (2 znaka)
BIC PODRUČJE Alfanumerički 3 Da Identifikator BIC područja povezan je sa 8-znakovnim BIC-om. Ako nema identifikatora podružnice, upotrebljava se XXX.
BIC Alfanumerički 11 Da Potpuni BIC: 8-značni BIC i identifikator područja
STATUS ZAPISA Abecedni 1 Da Označava status zapisa: br> • [C] = Current predstavlja najnoviji događaj u lancu do datuma objavljivanja, isključujući [F]uture, buduće događaje.
• [H] = Povijesni zapisi u lancu događaja
• [F] = Budući događaj koji će se dogoditi nakon datuma objavljivanja direktorija. Prethodno navedeni [C]urrent događaj vrijedit će sve do datuma navedenog u [F]uture događaju.
Za FUTURE događaje, datum označava kade će događaj biti VAŽEĆI.
RADNO AKTIVNI ZAPIS Alfa 1 Da Postoji više zapisa za isti BIC. Ovo polje označava koji je od zapisa za isti BIC radno aktivan BIC i treba se koristiti.
• [Y] Radno aktivan
• [N] Radno neaktivan
Za svaki jedinstveni BIC, postoji jedan unos zapisa koji označava AKTIVNI status (Y).
Zapisi sa [H]istorical statusom će uvijek označavati [N].
Zapisi sa [C]urrent mogu indicirati [Y] ili [N].
Zapisi sa [F] će uvijek indicirati [N].
INDIKATOR PODTIPA Biko koji tip 4 Da Vrsta poslovanja subjekta. Indikator Podtipa pruža se samo za BIC zapise.
SWIFT FIN Abecedni 1 Da Status povezanosti subjekta s FIN-om::
• [Y] Povezan na FIN
• [N] nepovezan na FIN
SWIFT FA Abecedni 1 Da Status dostupnosti subjekta putem FileAct-a:
• [Y] povezan na FileAct
• [N] nepovezan na FileAct
SWIFT IA Alfa 1 Da Status dostupnosti subjekta putem InterAct-a: :
• [Y] povezan na InterAct
• [N] nepovezan na InterAct
PRAVNO IME Bilo koje 105 Ne Pravni naziv institucije
NAZIV INSTITUCIJE Bilo koje 105 Da Naziv trgovačkog društva (objavljeno ime)
TIP INSTITUCIJE Abecedni 12 Da Organizacija koja se prvenstveno bavi financijskim posredovanjem i / ili pomoćnim financijskim aktivnostima
Vrsta institucije:
• FINANCIJSKA
• NEFINANCIJSKA
TIP SUBJEKTA Abecedni 16 Da Identificira vrstu financijskog subjekta:
• Pravna Osoba
• Podružnica
• Operativna
RE ADRESA ULICE 1 Bilo koja 35 Ne [Registracija] Naziv Ulice
RE ADRESA ULICE 2 Bilo koja 35 Ne [Registracija] Broj Ulice
RE ADRESA ULICE 3 Bilo koja 35 Ne [Registracija] Zgrada, ime zgrade, kat
RE ADRESA ULICE 4 Bilo koja 35 Ne [Registracija] Područje
RE GRAD Bilo koji 35 Ne [Registracija] Ime grada institucije/podružnice
RE CPS Bilo koja 90 Ne [Registracija] Zemlja, županija, pokrajina, ili druga administrativna regija institucije / podružnice vlasnika
RE POŠTANSKI BROJ Bilo koji 15 Ne [Registracija] Poštanski broj institucije/ podružnice
RE BROJ POŠTANSKOG SANDUČIĆA Bilo koji 35 Ne Područje odvojeno zarezom s brojem institucije/podružnice i pripadajućim POŠTANSKIM brojem.
Primjer
"BROJ POŠT. SANDUČIĆA 103352, 40024"
To omogućuje korisnicima korištenje pune adrese::
DAX 103352
40024, DUESSELDORF (GRAD)
OP ADRESA ULICE 1 Bilo koja 35 Ne [Operativna Naziv ulice
OP ADRESA ULICE2 Bilo koja 35 Ne [Operativna] Broj ulice
OP ADRESA ULICE 3 Bilo koja 35 Ne [Operativna] Zgrada, ime zgrade, kat
OP ADRESA ULICE 4 Bilo koja 35 Ne [Operativna] Područje
OP GRAD Any 35 No [Operativna] Ime grada institucije/podružnice
OP CPS Bilo koje 90 Ne [Operativna] županija, pokrajina, država ili druga upravna regija institucije / podružnice vlasnika
OP POŠTANSKI BROJ Bilo koji 15 Ne [Operativni] Poštanski broj institucije/ podružnice
OP Broj Poštanskog sandučića Bilo koji 35 Ne Polje odvojene zarezom s POB brojom ustanove / ogranka i pripadajućim poštanskim brojem.
Primjer
"POB 103352, 40024"
Ovo omogućuje korisnicima da koriste punu adresu Poštanskog broja:
POB 103352
40024, DUESSELDORF (CITY)
BR ADRESA ULICE 1 Bilo koja 35 Ne [Podružnica] Naziv Ulice
BR ADRESA ULICE 2 Bilo koja 35 Ne [Podružnica] Broj Ulice
BR ADRESA ULICE 3 Bilo koja 35 Ne [Podružnica] Zgrada, Naziv zgrade,kat
BR ADRESA ULICE 4 Bilo koja 35 Ne [Podružnica] Područje
BR GRAD Bilo koji 35 Ne [Podružnica] Ime grada institucije/ podružnice
BR CPS Bilo koji 90 Ne [Podružnica] Zemlja, županija, pokrajina, druga upravna regija institucije / podružnice vlasnika
BR POŠTANSKI BROJ Bilo koji 15 Ne [Podružnice] Poštanski broj institucije/ podružnice
BR BROJ POŠTANSKOG SANDUČIĆA Bilo koji 35 Ne Polje odvojene zarezom s POB brojom ustanove / ogranka i pripadajućim poštanskim brojem.
Primjer
"POB 103352, 40024"
To omogućuje korisnicima korištenje pune POB adrese:
POB 103352
40024, DUESSELDORF (GRAD)
INFORMACIJA O PODRUŽNICI Bilo koja 70 Ne Informacije o području
Ovaj je opis slobodnog teksta podružnice prema financijskoj instituciji kojoj pripada. Ovo će se zasad dati samo za unose s BIC-om i samo kada to financijska institucija želi pružiti ove dodatne informacije. Informacije dolaze iz BIC direktorija.
NAZIV ZEMLJE Bilo koji 70 Da Naziv zemlje ustanove / podružnice kako je naznačeno u ISO 3166
ISO KOD ZEMLJE Abecedni 2 Da ISO 3166-1 alpha-2 kod institucije/podružnice zemlje
ŠIFRA LOKACIJA Bilo koji tip 1 Da Contains the location (formalno u položaju 7 BIC standarda: 2009)
Primjeri:
• U FR, BIC u Parizu = P
• U BE, BIC U Bruxellesu = B
• U US, BIC Istočnoj Obali = 3
FIN KODOVI USLUGA Bilo koji tip 60 Ne FIN kodove usluga (koji se nazivaju i kodovi usluga s dodanom vrijednošću). Kodovi usluga pružaju se samo za zapise koji sadrže BIC.
Polje može sadržavati do 20 šifri -tri znaka abecednim redom.
ZAPISNI KLJUČ BDP-a Alfanumerički 12 Ne Jedinstveni ključ u Direktoriju Banke Plus u datoteci.
PODRUČJE A Bilo koje 1 Ne Rezervirano za buduću uporabu
PODRUČJE B Bilo koje 64 Ne Rezervirano za buduću uporabu
PODRUČJE C Bilo koji 128 Ne Rezervirano za buduću uporabu
PODRUČJE D Bilo koje 256 Ne Rezervirano za buduću uporabu
PODRUČJE E Bilo koje 11 Ne Rezervirano za buduću uporabu
PODRUČJE F Bilo koje 12 Ne Rezervirano za buduću uporabu
TAPI sustav vraća rezultate u XML formatu, koji je jednostavan za analizu na različitim programskim jezicima i platformama.

Primjer XML odgovora API-ja za BIC pretraživanje bio bi:


<result>
<bicdata>
<row>
<modification_flag>A</modification_flag>
<changed_field>34</changed_field>
<record_key>BP0000004OQQ</record_key>
<previous_record_key>BP00000030XZ</previous_record_key>
<next_record_key/>
<event_type>BIC ADDRESS CHANGED</event_type>
<event_date>20150606</event_date>
<bic8>BARCGB22</bic8>
<branch_bic>XXX</branch_bic>
<bic>BARCGB22XXX</bic>
<record_status>C</record_status>
<operationally_active_record>Y</operationally_active_record>
<subtype_indicator>SUPE</subtype_indicator>
<swift_fin>Y</swift_fin>
<swift_fa>N</swift_fa>
<swift_ia>N</swift_ia>
<legal_name>BARCLAYS BANK PLC</legal_name>
<institution_name>BARCLAYS BANK PLC</institution_name>
<institution_type>FINANCIAL</institution_type>
<entity_type>Legal Entity</entity_type>
<re_street_address_1>1, CHURCHILL PLACE</re_street_address_1>
<re_street_address_2/>
<re_street_address_3/>
<re_street_address_4/>
<re_city>LONDON</re_city>
<re_cps/>
<re_zip_code>E14 5HP</re_zip_code>
<re_pob_number/>
<op_street_address_1>1 CHURCHILL PLACE</op_street_address_1>
<op_street_address_2/>
<op_street_address_3/>
<op_street_address_4/>
<op_city>LONDON</op_city>
<op_cps>LONDON E14 5HP</op_cps>
<op_zip_code/>
<op_pob_number/>
<br_street_address_1/>
<br_street_address_2/>
<br_street_address_3/>
<br_street_address_4/>
<br_city/>
<br_cps/>
<br_zip_code/>
<br_pob_number/>
<branch_information>(ALL U.K. OFFICES)</branch_information>
<country_name>UNITED KINGDOM</country_name>
<iso_country_code>GB</iso_country_code>
<location_code>2</location_code>
<fin_service_codes>EBAERPFINSCOSTGTGT</fin_service_codes>
<record_key_bdp>BD00000006FO</record_key_bdp>
<field_a/>
<field_b/>
<field_c/>
<field_d/>
<field_e/>
<field_f></field_f>
</row>
</bicdata>
<errors/>
</result>
5. API Pogreške

U slučaju pogreške API vraća XML odgovor koji sadrži poruku o pogrešci.

XML oznake se vraćaju bez drugih polja u XML odgovoru.

U nastavku možete pronaći opis svih mogućih poruka o pogreškama koje se mogu vratiti:

Status Koda Tip Opis
301 Greška računa API Ključ nije valjan
302 Greška računa Pretplata istekla
303 Greška računa Nema dostupnih upita
304 Greška računa Nemate pristup ovom API-ju
401 Pogreška pri unosu Prihvaćena SWIFT duljina od 8 ili 11 znakova ''
402 Pogreška pri unosu Naziv banke nije valjan! Pretraživanje banke trebalo bi imati najmanje 4 znaka.
Dopušteni znakovi az, AZ, 0-9, [razmak]!
403 Pogreška pri unosu Kod zemlje nije točan! Dozvoljene su kratice zemlje sa 2 slova. Primjer: UK, DE, FR